Tiết kiệm điện bằng cách sử dụng các thiết bị điện thông minh

Điện năng là một nguồn tài nguyên vô giá nhưng đang bị sử dụng một cách lãng phí, các thiết bị điện thông minh cho ngôi nhà ngày càng được phát minh ra nhiều nhằm hạn chế sự tiêu hao năng lượng quá mức của người dùng. Nghành điện đang kêu gọi toàn dân tiết kiệm, sử dụng hợp lý điện…

Đọc tiếp