Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử SAMSUNG SHS-P718

Mặc dù sau khi lắp đặt hoàn thành khóa cửa điện tử SAMSUNG SHS-P718 thì nhân viên kĩ thuật sẽ hướng dẫn cách thiết lập cũng như các bước sử dụng khóa, nhưng cũng chỉ là các bước cơ bản, còn nhiều tính năng cao hơn nữa trong sách hướng dẫn(bằng tiếng Anh), cũng gây khó…

Đọc tiếp